Detalles del autor

Boix, Emili, Universitat de Barcelona, España

  • - Multilingüisme i interculturalitat
    Ideologies lingüístiques de nous parlants del català en famílies plurilingües
    Resumen
  • - Multilingüisme i interculturalitat
    Coordinador de sessió temàtica
    Resumen


Creative Commons License
Este trabajo está licenciado bajo la licencia Creative Commons Attribution 3.0 .