Detalles del autor

Bernat Baltrons, Francesc, Universitat de Barcelona

  • - Cent anys de literatura catalana: 1859-1959
    La història de la literatura catalana d’Alfred Morel-Fatio al Grundriss der romanischen Philologie (1893)
    Resumen
  • - Multilingüisme i interculturalitat
    Italocatalans i francocatalans davant del català: identitats, usos i ideologies lingüístiques en famílies mixtes de Catalunya
    Resumen


Creative Commons License
Este trabajo está licenciado bajo la licencia Creative Commons Attribution 3.0 .