Detalles del autor

Arnau Segarra, Pilar, Universitat de les Illes Balears, España

  • - Multilingüisme i interculturalitat
    El concepte de Literatur der Betroffenheit i altres models teòrics alemanys per a l’estudi de la literatura de l’emigració i la seua eventual aplicació a l’escriptura d’autors catalans d’origen estranger
    Resumen
  • - Multilingüisme i interculturalitat
    El concepte de Literatur der Betroffenheit i altres models teòrics alemanys per a l’estudi de la literatura de l’emigració i la seua eventual aplicació a l’escriptura d’autors catalans d’origen estranger
    Resumen


Creative Commons License
Este trabajo está licenciado bajo la licencia Creative Commons Attribution 3.0 .